НАЧАЛО » Събития | регистрация » Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Информация за събитието

  • 01.01.2018 - 16.09.2020
  • София, България

Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Обособена позиция № 1

„ Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“- организиране на информационни събития
Период: 01.01.2018 г. - 10.12.2019 г.

Обособена позиция № 3

„Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ – организиране на информационни събития.
Период: 01.01.2018 г.- 16.09.2020 г.