КОМПАНИЯТА 

За последните 20 години реализирахме много значими и специални проекти, създадохме много партньорства и приятелства, развихме хармоничен и успяващ екип. Това, с което се идентифицираме днес е чувството ни за отговорност и ангажираност към клиентите ни, вдъхновението заедно да успяваме и стремежът ни да свързваме хората в успешни партньорства.

В CIC вярваме, че науката е безкрайна и споделянето на знание и опит е мост, който свързва хората и организациите. Двигател в нашата работа е да подпомагаме имиджа на клиентите ни, с действията си да допринасяме за повишаване на авторитета им и във взаимното партньорство да помагаме за бързото и ефективно постигане на целите им.

Стилът и културата на компанията са движени от ценности като желание за усъвършенстване, компетентност,  професионална етика и съпричастност. Тези принципи се споделят от нашия екип и от партньорите ни. Събитията, които организираме, са възможност да израстваме заедно в нашата общност и да подпомагаме взаимно успеха си. С чувството си за принадлежност към конгресната индустрия, вярваме и се стремим чрез нашата работа  да допринасяме за утвърждаването на България като добра международна конгресна дестинация.

НАШИЯТ ЕКИП


За нас, смисълът на прогреса е и в подпомагане развитието на екипа ни. В CIC се стремим да вдъхновяваме колегите ни да учат, да усъвършенстват потенциала си и да имат възможност за удовлетворяващ живот. Колегите ни са прогресивни и ориентирани към намирането на възможности отвъд ограниченията. Тези общи ценности ни вдъхновяват ежедневно да сме с отворени сетива за света и да продължаваме да се развиваме. Хармонията, която сме постигнали в нашата работна среда показва, че можем да вървим заедно по пътя към успехите, и всеки да допринася за общите цели с личните си таланти. Този дух ни зарежда и ни дава силно чувство за смисъл и споделеност. 

Запознайте се с екипа ниЗдравка Димитрова

Упрaвител
zdimitrova@cic.bg

Здравка Димитрова е основател на Компанията. Събитията са нейната кариера и с времето, получава най-важните си резултати, когато успява да избере най-доброто от два свята, да съчетава професионализъм със сантимент, да балансира успеха с полезността, да развива вдъхновението да сме най-добрите и много да харесваме това което правим. Смелост, Критичност  и Грижа са думите, които я описват най-добре.

Диди Зафирова

Управляващ Директор
dzafirova@cic.bg
 
Диди ръководи с лекота и прецизност едни от най-мащабните и значими проекти от създаването на компанията. Професионалният ѝ път в събитийния мениджмънт започва по време на висшето ѝ образование по Международен туризъм в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Диди придобива богат опит при организирането на над 800 международни и национални конференции, както и събития за мултинационални компании. Чрез създаването на индивидуални концепции и прилагането на интегрирани конгресни решения, подпомага развиването на научната дейност и имиджа на ключовите ни клиенти. Днес, Диди координира оперативните процеси в компанията и е ментор на екипите при управлението на събитията в календара ни.  
 

Мирела Димитрова

Директор събития
mdimitrova@cic.bg
 
Мирела е част от екипа ни от създаването на компанията. Днес, заедно с екипа, който ръководи, Мирела управлява иновативните проекти, проектите с обществена значимост и креативните събития в нашия календар. Сред тях са Национален учителски събор с над 12 000 участници, кампания по повод честване на 30 години програма „Еразъм +“, Световен конгрес по сърдечна, съдова и гръдна хирургия и др. Икономическото ѝ образование с профил Бизнес администрация, както и подготовката ѝ в сферите на мениджмънт, лидерство, бизнес развитие, допринасят за разработването на креативни решения за нашите клиенти, брандинг концепции и иновативни стратегии за управление на процеси. Отношението на Мирела към колегите и към работата е олицетворение на високата ѝ социална отговорност, съпричастност и оптимизъм.

Анна Петрова

Изпълнителен Директор
apetrova@cic.bg
 

Илона Болчева

Директор събития
ibolcheva@cic.bg
 
Илона управлява едни от най-отговорните проекти в бизнес календара ни. В портфолиото на екипа, който ръководи, са включени международни събития и национални конференции, сред които: Национален конгрес по Неврология, конференция MedicRON, Награди за наука „Питагор“ 2016. Притежава магистърската степен по Международни икономически отношения, както и множество бизнес сертификати в сферата на събитийния мениджмънт. В ключовите ѝ компетенции е разработването на стратегически конгресни решения, финансово планиране и концепции за специални събития. Професионалният подход на Илона е целеустремен, съпричастен и с фокус върху ефективността. Нейните ценности допринасят за създаването и поддържането на трайни партньорства.
 

Елена Петрова

Мениджър проекти
epetrova@cic.bg
 
Професионалното развитие на Елена е силно мотивирано от личните таланти за ефективна комуникация, творческо мислене, целеустременост и съпричастност. След придобиване на магистърска степен по Управление на връзки с обществеността от Нов български университет, Елена стартира своята кариера в рекламните среди, а в последствие работи по редица PR проекти. Щастливи сме, че Елена се присъедини към екипа на CIC и днес успешно управлява значими събития от нашия календар, сред които: Годишните награди за наука „Питагор“, конференция на Българо-швейцарската програма за научни изследвания, научна конференция на тема „Новости в онкологията на главата и шията“ и други.

Делия Деянова

Мениджър европейски проекти
ddeyanova@cic.bg
 
Делия е завършила специалност „Туризъм“ в Софийски университет “Свети Климент Охридски”, където продължава и своето образование с магистратура по Финансов мениджмънт. С грижовно отношение към детайлите и отговорност, Делия координира събития за Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, Център за развитие на човешките ресурси. Позитивното и ведро отношение, което има към хората, създава приятна атмосфера за работа в екип. Делия е участвала в екипите по управление на събития като: Трети източно-европейски радонов симпозиум; X Национален конгрес по клинична лаборатория и др. 
 

Надежда Кирякова

Мениджър проекти
nkiriakova@cic.bg
 
Надежда започва своето развитие в Президентството на Република България и продължава в телевизията и радиото, натрупвайки ценен професионален опит. Нейният творчески потенциал, новаторско мислене и чувство за естетика намират реализация в нашия екип, където се занимава с организирането на общественозначими събития: 13-ти Международен конгрес по Тракология; EASD Курс; множество проекти на корпоративни и неправителствени организации, като ICF (International Coach Federation); както и редица събития по обществени поръчки. Завършва магистратурата си в Брюксел със специалност Медии и комуникации.

Мария Трайкова

Счетоводство и финансов контрол
mtraykova@cic.bg

Силвия Арсова

Финансов Директор
sarsova@cic.bg
 
Силвия управлява финансовите процеси в компанията повече от 5 години. Щастливи сме, че се присъедини към нашия екип и днес се грижи толкова отдадено за финансовите процеси в компанията. Тя притежава висока бизнес етика, аналитичен ум, добри комуникативни умения и стратегическо мислене, които продължава да развива в работата си. Образованието си завършва в Университета по национално и световно стопанство със специалност Маркетинг и магистратура по Счетоводство. Любознателна, всеотдайна, позитивна и усмихната, тя постига целите си с лекота, като споделя мнението, че удоволствието от работата води винаги до постигане на отличителни резултати. 

Наталия Минкова

Ръководител финансови операции
nminkova@cic.bg

Лиляна Папазова

Асистент на управителя г-жа Здравка Димитрова
lpapazova@cic.bg

Лиляна е позитивна, отдадена и устремена към постигането на целите в работата си. Заради своята дискретност и дипломатичност, с лекота получава доверието и уважението на колегите в CIC. Отговорна, всеотдайна и добронамерена, Лили притежава таланта да създава атмосфера на позитивизъм и спокойствие. Силен мотив за да се развива личностно и професионално е примера на нейното семейство, както и подкрепата на екипа. Лиляна е магистър по икономика към Стопанската академия Свищов, със специалност Корпоративен мениджмънт.
 

Евелина Тонева

Асистент на управителя г-жа Здравка Димитрова
etoneva@cic.bg
 

Евелина завършва магистърската си степен по Бизнес администрация и мениджмънт към Варненския свободен университет. С 3-годишната си практика извън България, тя придобива ценен професионален опит и усъвършенства комуникационните си умения. С нейната положителна нагласа, добронамереност и отзивчивост, създава тонус и ведрост в динамичното ни ежедневие. Развива уменията си в областта на новите комуникационни технологии, дигитален маркетинг и SEO. С нейните лични качества, Евелина допринася да поддържаме работна атмосфера, в която има взаимно разбиране, както и да запазим ефективността ни в режим на силно интезивна работа по изпълнение на събитията.

Михаил Смиленов

Мениджър логистика
msmilenov@cic.bg
 
Михаил e завършил своето образование в Колеж по маркетинг, търговия и мениджмънт със специалност Маркетинг и мениджмънт. Познаването на нормативната уредба и опитът му в администрацията на Столична община, са от голяма помощ на целия ни екип. Той се справя с лекота, позитивно отношение и уравновесеност с динамичността на работните ни процеси. Стратегическото му мислене, бизнес отношение и компетентност са голяма подкрепа за целия ни екип при реализиране на нашите проекти.
 

Александър Кадиев

Консултант логистика
Александър е част от екипа ни от 2006 година и участва във всички ключови проекти на CIC. С неговата всеотдайност към работата, практически подход и стратегическо мислене подпомага осъществяването на комплексните логистични дейности в международните ни проекти, сред които FIG Working Week, 62 ЛЕТЕН КОНГРЕС НА CIOR (NATO), 130 години Агенция Пътна Инфраструктура, Световен пептиден симпозиум и много други. Уменията му за решаване на предизвикателствата в нашата работа с лекота са едни от най-силните черти на Алекс.

Виктория Караджова

​ОБИЧ ЗА ВИКИ

Референции

Уеб сайтът www.cic.bg използва „бисквитки“. С ползването му Вие се съгласявате с Политика за поверителност. Научете повече за „бисквитките“.      Настройки   ПРИЕМАМ   Виж по-късно     
Настройки на бисквитките Виж по-късно
Използваме „бисквитки“, за да предоставим възможно най-доброто потребителско преживяване на нашия уеб сайт. От тук може да включвате или изключвате бисквитките, които сайтът използва.
Категория
НеобходимиЗаписват данни, които са необходими за основни функции на сайта, пр. записване съгласието на посетителя с Политиката за бисквитките.
СтатистическиСъбират статистически данни за посетителите, пр. използват се от Google Analytics за оптимизиране обмяната на данни, разпознаване на посетителя и др.
РекламниИзползват се за провеждане на рекламни кампании в мрежата на Google, Facebook и др., пр. използват се за проследяване на посещенията от рекламни кампании.
Изключи бисквитките