ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ


По време на първия и втория програмен период, CIC реализира проекти с министерства, агенции, представители на съдебната власт, институти, висши учебни заведения, общини и други бенефициенти по оперативни програми. Всички проекти са осъществени в резултат на спечелени обществени поръчки по ЗОП.  Логистичната подкрепа на CIC включва комуникационни и промоционални дейности, туристически и конферентни пакети, анкетиране, финансово администриране и отчетност,  както и други, специфични за проекта дейности.Международни програми
Комисия за регулиране на съобщенията
Предмет „Организиране на събития на територията на Република България за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията“
Период: Май 2019 - Май 2021


Национална програма по Туберкулоза
Министерство на Здравеопазването – Предмет: “Туроператорски услуги за организиране на семинари за нуждите на Програма “Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”

Организирани 20 събития за 1000 участници 
Период: Януари 2017 - Януари 2020
Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)
Министерство на Вътрешните Работи – Предмет: „Организиране на хотелско настаняване и логистика“, финансирана по финансов план „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по ЕСИФ“ 
Организирани 7 събития, 278 участници

Период: Септември 2017 - Декември 2018 г.

 

ТРЕТИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027


Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития по Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027г.


ОП „Развитие на човешките ресурси“
-Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027-Реализирани проекти на Министерство на образованието по Оперативна Програма "Образование" 2012-2027


-Реализирани проекти на Министерство на Транспорта по Оперативна Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027г.

ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

     

Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност", чрез Национална агенция за приходите (НАП).

Проект "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II" по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“.
Период: 14 юли 2021 - 14 октомври 2021


Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”  чрез Национална агенция за приходите (НАП).
Проект: "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки" по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. 
Период: март 2021 - юни 2021Оперативна програма Иновации и конкурeнтоспособност
Предмет „Безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073“
Период: Септември 2020 – Декември 2020г.
 
 
ОП „Околна среда“ 2014 – 2020
Министерство на околната среда и водите- Предмет: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Период: ноември 2019 - ноемврси 2022            

ОП „Развитие на човешките ресурси“
Министерство на труда и социалната политика – Предмет:„Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“.
Период: Юли 2018 - Декември 2020

 
Събития по време на Българското председателство на Съвета на ЕС
Министерство на труда и социалната политика – Предмет: „Предоставяне на услуги, свързани с логистично осигуряване на събития по време на Българското председателство на Съвета на ЕС“
Период: Декември 2017 - Декември 2018ОП „Околна среда“ 2014 – 2020
Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) – „Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати:
Обособена позиция № 1 - „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл
ВиК“ – организиране на информационни събития
Период: Януари 2018 г. - Декември 2019 г.
Обособена позиция № 3 - „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния
капацитет в отрасъл ВиК“ – организиране на информационни събития.
Период: Януари 2018 г.- Семптември 2020 г.ОП Добро управление
Министерство на Финансите, дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ (ДПРС) –
/ЛОТ/ 1: „Логистика при реализиране на дейности по организация на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагане на режима по държавните помощи в програмирането, управлението и контрола на средствата от ЕСИФ“ и по проект „Ефективно прилагане на правилата на Европейския съюз за държавните помощи при предоставянето на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)“, финансирани по ОПДУ“.
Период: Септември 2017 г. - Октомври 2020 г.
/ЛОТ 2/: „Провеждане на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи в програмирането, управлението и контрола на ЕСИФ“, финансиран по ОПДУ“.
Период: Септември 2017 г. - Декмври 2018 г.
Събития по време на Българското председателство на Съвета на ЕС
Министерство на вътрешните работи – Предмет: „Предоставяне на услуги, свързани с логистично осигуряване на събития по време на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година“
Организирани 25 събития за 1608 участници
Период: Февруари 2018 - Юни 2018
 


ОП Наука и образование за интелигентен растеж
ОП Региони в растеж
ОП Развитие на човешките ресурси
ОП Добро управление
Реализирани проекти на:
Министерство на образованието - „Осигуряване услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на МОН и проекти”
Организирани 165 събития за 28800 участници

Министерство на труда и социалната политика
Организирани 10 събития за 454 участници

​Център за развитие на човешките ресурси
Организирани 41 събития за 2291 участници
Период: 2015 г. - 2017 г.
 
 

ПЪРВИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013


ОП Административен капацитет

Реализирани проекти на:
Министерски съвет
Министерство на вътрешните работи
Министерство на финансите
Агенция Митници
Върховен административен съд
Прокуратура на Република България
Институт по публична администрация
Национално сдружение на общините в Република България
Организирани 372 събития за 12271 участници

 
 ОП Развитие на човешките ресурси

Реализирани проекти на:

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на здравеопазването
Министерство на вътрешните работи
Министерство на образованието, младежта и науката
Център за контрол и оценка на качеството в образованието
Център за развитие на човешките ресурси
Българска академия на науките
Организирани 218 събития за 13361 участици

                               Програма за развитие на селските райони

Реализирани проекти на:
Министерство на земеделието и храните 
Национална служба за съвети в земеделието
Държавен фонд Земеделие
Аграрен университет Пловдив
Организирани 151 събития за 11086 участници

ОП Регионално развитие

Реализирани проекти на:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Европейска инвестиционна банка
Община Силистра
Организирани 31 събития за 1938 уастници

ОП Развитие на конкурентоспособността на българската  икономика

Реализирани проекти на:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Български институт за стандартизация
Организирани 14 събития за 724 уастници


 

ОП Транспорт
Реализирани проекти на:
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Организирани 13 събития за 908 уастници

Техническа помощ

Реализирани проекти на:
Министерски съвет
Министерство на труда и социалната политика
Организирани 40 събития за 1470 участници

Оперативна програма за развитие на рибарството
Реализирани проекти на:
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Организирани 3 събития за 175 души

 

Уеб сайтът www.cic.bg използва „бисквитки“. С ползването му Вие се съгласявате с Политика за поверителност. Научете повече за „бисквитките“.      Настройки   ПРИЕМАМ   Виж по-късно     
Настройки на бисквитките Виж по-късно
Използваме „бисквитки“, за да предоставим възможно най-доброто потребителско преживяване на нашия уеб сайт. От тук може да включвате или изключвате бисквитките, които сайтът използва.
Категория
НеобходимиЗаписват данни, които са необходими за основни функции на сайта, пр. записване съгласието на посетителя с Политиката за бисквитките.
СтатистическиСъбират статистически данни за посетителите, пр. използват се от Google Analytics за оптимизиране обмяната на данни, разпознаване на посетителя и др.
РекламниИзползват се за провеждане на рекламни кампании в мрежата на Google, Facebook и др., пр. използват се за проследяване на посещенията от рекламни кампании.
Изключи бисквитките